ANBI

De Stichting Urgente Noden Nederland is een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). In het kader van de daarvoor per 1 januari 2014 geldende regeling publiceren wij hieronder de benodigde informatie.

Naam: Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland)

RSIN/fiscaal nummer: 9325700

Contactgegevens:
N. Boerebach, directeur
Arendstraat 27, 1223 RE Hilversum
E-mail: info@sunnederland.nl

Doelstelling:
Ten behoeve van de dienst- en hulpverlening het tot stand brengen, goed laten functioneren en ondersteunen van samenwerkingsorganisaties van overheid en samenleving rond de hulp bij urgente noden, zijnde materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet voldoende of niet tijdig voorzien; en het zorg dragen voor het vermogen van de voormalige ‘Stichting Het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden’ in de geest van de doelstellingen van deze stichting. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet als doelstelling.

Klik hier voor de overige gegevens