Stichting Urgente Noden Friesland

SUN Friesland
Opgericht: 2010

"Een menselijke samenleving laat niemand aan zijn lot over ;
aanvragen geven problematiek een gezicht"


• Adres: Oostergoweg 1-d
8911 MA Leeuwarden
• Telefoon:06-83609304
• E-mail:info@sunfriesland.nl
• Web: www.sunfriesland.nl
• Verzorgings-
  gebied
Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Franekeradeel, Dantumadiel, Dongeradeel, de Friese Meren, Ferwerderadiel, Harlingen, Heerenveen, Kollumerland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Opsterland, Schiermonnikoog, Súdwest Fryslân en Tytsjerksteradiel
• Bureau:Mw. E. Bijlsma(hoofd bureau) per 1-6-2017/dhr. M. Starkenburg

Terug naar overzicht noodhulpbureaus